Interesse om zitting te nemen in de cliëntenraad?

Om de belangen te behartigen van de cliënten/ patiënten is Optimum Clinics voornemens een cliëntenraad op te richten. De cliëntenraad voorziet de directie van gevraagd en ongevraagd advies ten aanzien van de organisatie, patiëntenzorg en patiënt belangen. Daartoe vergadert de
cliëntenraad op regelmatige basis met de directie. In het beginsel zal dit tweemaal per jaar zijn.

Wilt u meer weten over de werkzaamheden van de cliëntenraad, of heeft u interesse om onderdeel uit te maken van de cliëntenraad, vul dan het contactformulier in.