Kwaliteit is een proces

Daarmee bedoelt directeur Eugene de Zwart-Storm dat je altijd en overal moet streven naar de beste kwaliteit. Dat gaat niet vanzelf. Dit betekent dat we met alle medewerkers en betrokkenen van Optimum Clinics elke dag streven naar het verbeteren van zorgverlening en onze dienstverlening. Hiervoor maken we gebruik van verschillende tactieken. 

Fouten maken is menselijk, dat geld ook voor zorgverleners

We stellen leren van onze fouten centraal. Liever gebruiken we de term medische incidenten patiënten (MIP). Wanneer er in het zorgproces een MIP wordt gemeld kijken we altijd wat de oorzaak is en zetten we een verbetertraject uit om de kans op herhaling zo klein mogelijk te maken. Het bespreken van MIP-meldingen binnen onze team overleggen en met de medische staf zorgt ervoor dat iedereen leert van wat er mis is gegaan en hoe in de toekomst kan worden voorkomen.  

Een ander facet aan kwaliteit is het vragen van feedback

Dat doen we onderling in jaargesprekken of beoordeling van medisch functioneren van medisch specialisten (IFMS), maar ook vragen we actief aan onze cliënten en patiënten om hun mening over onze dienstverlening. Een mooi voorbeeld is Zorgkaart Nederland. Tips van patiënten zijn heel waardevol om de organisatie als geheel te verbeteren. Wanneer u een tip heeft laat het ons weten; uw mening verbetert. 

Klachtenprocedure

In het uitzonderlijke geval dat er echt iets misgaat kent Optimum Clinics een transparante klachtenprocedure. Door een klacht in te dienen krijgt de betrokkene de gelegenheid om zijn/ of haar verhaal te doen en worden alle partijen gehoord. Het is nooit prettig voor betrokkenen. Dit proces wordt begeleid door de klachtenfunctionaris. Vraag een van onze medewerkers naar de brochure een klacht en nu.

Voorkomen is beter dan genezen

Zo denken wij ook over de organisatie van zorg. Door consequent proactief risico’s te inventariseren (risico-indicatoren) kan veel worden voorkomen. Door risico’s met een vast systeem te benaderen en in kaart te brengen wordt de zwakke schakel zichtbaar en kan er voordat er iets misgaat een verbetering worden doorgevoerd. Dit is een inspanning van het team waar ik trots op ben.

Continue verbeteren

Ons kwaliteitsteam werkt continue aan het verbeteren van de kwaliteit en zorgt dat onze medewerkers uitstekend geïnformeerd zijn over de afspraken binnen onze zorginstelling. Alle kwaliteitsdocumenten, protocollen, procedures en werkinstructies worden zorgvuldig samengesteld en regelmatig gereviseerd. Ze zijn inzichtelijk en doorzoekbaar voor al onze medewerkers op het intranet. Nieuwe medewerkers worden zorgvuldig ingewerkt en begeleid zodat ze goed geïnformeerd aan de slag kunnen. 

Voorkomen van infecties doen we samen

We doen ons uiterste best om infecties en de overdracht van infecties te voorkomen door strikt de hygiëneregels na te leven. Mocht u onverhoopt iets opvallen, meld u dit dan aan een van onze medewerkers.