Informatie over verzekerde zorg

Op deze pagina leest u informatie over de vergoeding van zorg door uw zorgverzekeraar. 

Heb ik een verwijzing nodig? 

Met een verwijzing van uw huisarts kunt u terecht voor een medische behandeling. Om een behandeling vergoed te krijgen door uw zorgverzekeraar heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. Hierom vragen wij altijd bij het maken van de afspraak. In de meeste gevallen heeft uw huisarts al een digitale verwijzing gestuurd.  

Een uitzondering hierop zijn cosmetische consulten. Hiervoor heeft u geen verwijzing nodig. Tenzij u voor vergoeding van uw zorgverzekeraar in aanmerking wilt komen, bijvoorbeeld bij een spatader-behandeling.  

Patiënten uit het buitenland kunnen terecht zonder verwijzing. Hiervoor geldt het passantentarief en wordt na het consult/ behandeling een voorschot op de rekening afgerekend aan de balie.  

Wordt de zorg vergoed door mijn zorgverzekering? 

Jazeker, uw eigen risico uitgezonderd. Optimum Clinics werkt samen met alle verzekeraars als een niet gecontracteerde zorgaanbieder. Dit betekent dat u de rekening van ons krijgt thuisgestuurd en deze indient bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar betaalt u, u betaalt ons. De praktijk leert ons dat dit proces heel gemakkelijk verloopt. Wanneer u hier vragen over heeft, bel dan gerust met een van onze medewerkers via (085 130 2796). 

Ben ik voordeliger uit bij Optimum Clinics? 

Absoluut, uw behandeling uitgevoerd in een van de behandelcentra van Optimum Clinics is voordeliger in vergelijking met het ziekenhuis. Ziekenhuistarieven liggen gemiddeld 20% hoger in vergelijking met een zelfstandige kliniek. Omdat Optimum Clinics zonder contract werkt vergoedt de zorgverzekeraar gemiddeld 75% van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Het bedrag dat u vergoed krijgt op basis van uw zorgverzekering is het tarief dat u aan ons betaalt. Heeft u hier vragen over of wilt u meer weten over de coulanceregeling bel dan gerust met een van onze medewerkers via (085 130 2796).  

Wij werken zonder contracten met zorgverzekeraars 

Het is niet vanzelfsprekend dat een nieuwe zorgaanbieder zomaar een contract krijgt aangeboden door een zorgverzekeraar. Het is gebruikelijk dat een praktijk zich eerst bewijst, voordat zij in aanmerking komt voor contracteren. Dit doen we door een uitstekend kwaliteits- en veiligheidsbeleid te hanteren en onze patiënten snel en goed te helpen.  
Voordeel voor de specialist:
  • Hierdoor is het mogelijk om meer patiënten in de praktijk aan te nemen, want iedere verwezen patiënt is welkom.
  • Ongelimiteerd bouwen aan een netwerk voor goede zorg.

Het voordeel voor de patiënten:
  • Er is geen productieplafond, dus zijn er ook geen wachtlijsten.
  • Zonder vaste contracten krijgen we gemiddeld gecontracteerde tarieven vergoed. Patiënten krijgen dus kwaliteit voor een meer voordelige prijs.


Welke tarief worden er in rekening gebracht? 

Nederland kent een voor iedere kliniek en ziekenhuis eenduidig vastgesteld systeem: diagnose-behandelcombinatie (DBC). Een ziekenhuis of kliniek brengt niet alle handelingen apart in rekening. De kosten die te maken hebben met uw bezoek aan het behandelcentrum (van diagnose tot eventuele operatie) worden verzameld in een diagnose-behandelcombinatie (DBC). Wanneer u met een zorgvraag bij een specialist komt wordt een zorgtraject voor u geopend. Een eerste DBC en eventuele vervolg DBC’s maken onderdeel uit van dit zorgtraject. We noemen dit ook wel dbc-subtrajecten. De kliniek of ziekenhuis declareert iedere periode waarin zorg wordt geleverd. Meer informatie over de rekening vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit

Afhankelijk welk(e) consult(en), eventuele aanvullende diagnostiek, behandelingen of operaties plaats hebben gevonden binnen het dbc-subtraject wordt er een zorgproduct afgeleid. Optimum Clinics stelt jaarlijks haar tarieven (passantentarieven) voor zorgproducten vast. U kunt de passantentarieven van 2024 opzoeken door op de link te klikken. 

Wanneer krijg ik de rekening? 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft regels opgesteld die gelden voor alle zorgaanbieders in Nederland. Voor medisch specialistische zorg geldt dat het eerste DBC-traject na 90 dagen gesloten wordt, een DBC-vervolgtraject na 120 dagen. Wanneer er een verrichting (bijv. operatieve ingreep of aanvullende diagnostiek) wordt verricht, dan sluit het betreffende zorgtraject 42 dagen na de verrichting, tenzij de maximale looptijd van een traject wordt overschreden.
In de regel ontvangt u binnen een week na sluiten van het zorgtraject de rekening, vergezeld van uitleg en instructie. Het werkt heel makkelijk. U ontvangt van ons een rekening. U dient deze in bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar betaalt u, u betaalt ons.
Zijn er vragen over de rekening of wilt u weten wat u ermee dient te doen, bel dan gerust een van onze medewerkers op 085 130 2796