Complimenten

Het is altijd leuk om een compliment in ontvangst te nemen. Veel patiënten doen dat ook vaak al tijdens het consult. U kunt natuurlijk ook uw compliment per e-mail sturen aan: info@optimumclinics.nl 

Tips 

Hoewel wij onze uiterste best doen om u prettig en professioneel te behandelen, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling of bejegening. Als dat het geval is vragen wij u ons daarover op de hoogte te stellen zodat wij de gelegenheid krijgen dit zo snel mogelijk naar tevredenheid op te lossen. Zo kunnen wij continue aan onze kwaliteit blijven werken. Wij hopen dat ons team u het gevoel geeft dat wij open staan voor kritiek. Mocht u het gevoel hebben dat dit niet zo is, of wilt u uw klacht liever schriftelijk indienen dan kunt u uw brief richten aan de Interne klachtenafhandeling. U kunt ook een e-mail sturen aan: info@optimumclinics.nl 

Klachten

U kunt uw klacht middels een klachtenformulier voorleggen aan de interne klachtenafhandeling. Dit formulier kan telefonisch worden opgevraagd of aan de balie van onze praktijk. Vermeld op dit formulier uw naam, geboortedatum en adres en geef een duidelijke omschrijving van uw klacht. Uw klacht zal binnen één maand in behandeling worden genomen. Hierbij zal worden getracht om met de directbetrokkenen tot een oplossing van de klacht te komen. Ook kan een onafhankelijke en niet aan de praktijk verbonden klachtenbemiddelaar hierin adviseren. Vraag naar de brochure een klacht en nu.

Correspondentieadres interne klachtenafhandeling

Optimum Clinics, t.a.v. de Klachtenfunctionaris, Postbus 102, 6860 AC Oosterbeek. Tel. 085-1302796. Ook voor vragen over de klachtenafhandeling als zodanig kunt u contact opnemen.

Externe geschillencommissie

Indien u geen bemiddeling wenst of mocht bemiddeling niet leiden tot een voor u aanvaardbare oplossing kunt u zich wenden tot een externe onafhankelijke geschillencommissie. Op deze website kunt u de gehele (wettelijke) procedure terugvinden. Deze geschillencommissie kan uw klacht onderzoeken en hierover een uitspraak doen.


U behoudt in alle gevallen de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan andere daartoe geëigende instanties, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het regionaal tuchtcollege of de civiele rechter.