Oorsuizen of tinnitus. Wat is het en wat kun je er aan doen?
04 februari 2021 

Oorsuizen of tinnitus. Wat is het en wat kun je er aan doen?

De medische term voor oorsuizen is tinnitus. Maar wat is dat eigenlijk?

Bijna iedereen heeft er weleens last van, oorsuizen. Je hoort een geluid in een of beide oren. Dit geluid komt niet van buiten. Niemand anders kan deze geluiden horen. In medische termen heet dit tinnitus. Mensen die last hebben van oorsuizen of tinnitus kunnen allerlei verschillende geluiden horen. Dit kunnen piepende, fluitende of ruisende geluiden zijn. De geluiden kunnen zowel hoog als laag en zowel hard als zacht zijn. Het kunnen combinaties van geluiden zijn. En de geluiden kunnen met vlagen komen maar ook constant aanwezig zijn. Vaak geeft oorsuizen weinig hinder en verdwijnt het vanzelf weer.

Help, het oorsuizen verdwijnt niet

Bij ongeveer 2 miljoen Nederlanders komt tinnitus voor. Ongeveer 10% van deze groep mensen heeft er veel last van. Bij een kleine groep van de mensen met tinnitus zijn de klachten zo erg dat zij zorgen voor psychosociale problemen. Het merendeel leert uiteindelijk met tinnitus omgaan en kan weer (zo goed als mogelijk) functioneren.

Wat kan ik tegen oorsuizen of tinnitus doen?

Ga niet googlen maar lees u in via een betrouwbare bron zoals de organisatie van mensen met tinnitus. Vertel tegen de naaste omgeving welke klachten u heeft. Zo kunnen zij rekening houden met deze klachten. Mocht dit niet voldoende zijn, neem dan contact op met uw huisarts. Indien nodig kan hij of zij u doorsturen naar een specialist, de KNO-arts.

Onderzoek

Wanneer u bent doorverwezen naar de KNO-arts zijn er verschillende onderzoeken mogelijk om te kijken of de oorzaak van het oorsuizen te achterhalen is:

  • Algemeen KNO onderzoek: inspectie van de oorschelp, gehoorgang, trommelvlies en middenoor.
  • Onderzoek van het kaakgewricht, vaatgeruisen en meten van de bloeddruk.
  • Testen van het gehoor met stemvork, toonaudiometrie en tympanometrie (druk meting)
  • Soms is bloedonderzoek of beeldvorming nodig

Begeleiding en behandeling

Een aantal oorzaken van tinnitus zijn goed te verhelpen, denk hierbij aan een verstopte gehoorgang door bijvoorbeeld oorsmeer. Indien er schade is in het slakkenhuis is dit dikwijls onomkeerbaar, zoals bij lawaaischade. Gelukkig is het zo dat als uit onderzoek blijkt dat er medisch weinig gedaan kan worden, er vaak wel een andere behandeling mogelijk is.

Met de juiste informatie en begeleiding is het mogelijk om de tinnitus te accepteren en te zorgen dat het minder de aandacht trekt. Het oorsuizen verandert niet maar er is wel iets te doen aan de hinder die u ervaart. Vergelijk het eens met een tikkende klok in de kamer. Meestal valt dit niet op. Wanneer het stil is en u er de aandacht op vestigt is de klok ineens duidelijk aanwezig. Begeleiding om te leren hoe om te gaan met de klachten is dus erg belangrijk bij tinnitus. Zo kunt u hulp krijgen bij het leren van ontspanningstechnieken en hoe de tinnitus momenten het best genegeerd of overstemd kunnen worden. Bij het audiologisch centrum zijn revalidatieprogramma´s gericht op het leren omgaan met tinnitus, er zijn tinnitus informatie bijeenkomsten en er kan individuele begeleiding worden gegeven. Wanneer u veel last heeft van tinnitus dan kan de KNO-arts u verwijzen.

Bij ernstige tinnitusklachten kunnen gevoelens van angst, wanhoop en zelfs depressie ontstaan. Deze klachten kunnen het proces van leren omgaan met de tinnitus belemmeren. Soms is daarom, naast psychologische begeleiding, medicatie nodig. Deze medicijnen helpen om negatieve gevoelens onder controle te krijgen en/of om beter te kunnen slapen. Deze medicijnen nemen het oorsuizen of de geluiden niet weg maar helpen wel om de last die u hiervan ondervindt te verminderen.

Hulpmiddelen bij chronische tinnitus

Bij chronische tinnitus zijn er verschillende hulpmiddelen om de aanwezige geluiden meer naar de achtergrond van het bewustzijn te kunnen verplaatsen.

  • Hoortoestellen: Hoortoestellen versterken de geluiden uit de omgeving. Hierdoor wordt de tinnitus teruggedrongen. Het effect hiervan hangt af van de ernst van het gehoorverlies en de aard en ernst van de tinnitus.
  • Tinnitusmaskeerder: Op het eerste gezicht lijkt dit op een hoortoestel. De maskeerder produceert echter ruis. Het kan daarmee bepaalde soorten tinnitus (meestal hoge pieptonen) draaglijker maken. De gebruiker kan zelf het volume van de ruis instellen
  • Tinnitusinstrument: Dit is een combinatie van een hoortoestel en een maskeerder. Het is bedoeld voor mensen met een zwaar tot zeer zwaar gehoorverlies. De gebruiker kan zelf de versterking van het toestel en het volume van de ruis instellen.

“Voorkomen is beter dan genezen”

Je hebt maar 1 paar oren en die kun je niet vervangen. Wees er dus zuinig op! Er bestaan alleen hulpmiddelen om je gehoor te ondersteunen of om oorsuizen minder vervelend te laten zijn. Uiteraard kan niet altijd alles voorkomen worden maar je kunt er wel rekening mee houden door voorzichtig te zijn met harde geluiden. Bescherm je oren met bijvoorbeeld oordoppen.

Wanneer je jong bent zijn oordoppen en andere beschermers misschien vervelend en niet stoer maar uiteindelijk ben jij degene die last kan krijgen van een piep en niet een ander. Bovendien zijn er tegenwoordig onopvallende maar ook juist hele bijzondere gehoorbeschermers op de markt. Eigenlijk is het dus toch best stoer om zuinig op je oren te zijn.

Zoek hulp wanneer u veel last ondervindt van tinnitus of oorsuizen

Hierboven hebben we uitgelegd wat tinnitus is en wat er eventueel aan te doen is. Mocht u zoveel klachten ervaren dat het zeer hinderlijk is geworden, neem dan contact op met uw huisarts. Deze kan u doorverwijzen naar een KNO-arts.

Bij Optimum Clinics bent u hiervoor op de juiste plek. Anne-Martine, onze KNO-arts, is gespecialiseerd in de behandeling van klachten die met het gehoor te maken hebben. Zij kan samen met u kijken naar een oplossing. En dat kan al heel erg snel want bij Optimum Clinics kennen wij geen wachtlijsten. U kunt dus al zeer snel duidelijkheid én een passend persoonlijk advies hebben.

Vragen? Wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u snel en graag!

Over de schrijver
Als kwaliteitsmanager binnen Optimum Clinics zorg ik voor de optimale communicatie tussen patiënten, zorgverleners, huisartsen en andere verwijzers. Hierbij kun je denken aan het schrijven van een blog of het organiseren van een nascholing. Op die manier verloopt alles soepel en blijft iedereen goed geïnformeerd.
Reactie plaatsen