Ouderdomsgehoorverlies

Presbyacusis oftewel ouderdomsgehoorverlies is een zeer veel voorkomende vorm van gehoorverlies. Naarmate de jaren vorderen neemt het gehoor vaak af. Bij de meeste mensen is dit fenomeen wel bekend. Maar hoe komt dat nou eigenlijk? En is er iets te doen tegen ouderdomsgehoorverlies?

Wat is ouderdomsgehoorverlies?

Ouderdomsgehoorverlies of presbyacusis is een vorm van perceptieve slechthorendheid. Binnen de perceptieve slechthorendheid vallen veruit het grootste deel van de soorten slechthorendheid, zo'n 90%. En binnen de perceptieve slechthorendheid lijdt het grootste deel van de patienten aan presbyacusis.

We kennen er meerdere namen voor zoals ouderdomsslechthorendheid, ouderdomsgehoorverlies of presbyacusis maar het betekent eigenlijk allemaal hetzelfde. Het is slechthorendheid door slijtage in de loop van het leven. De symptomen kunnen wisselen van mild tot zeer ernstig:

  • Moeite met het gevolgen van gesprekken. Dit is vaak een van de eerste symptomen die opgemerkt worden. Het wordt steeds lastiger om gesprekken te volgen in het gezelschap van meerdere mensen of in een rumoerige omgeving.
  • Moeite met het horen van hoge tonen zoals de beltoon van een telefoon of het geluid van zingende vogels.
  • De geluiden worden minder helder. Hierdoor hoort iemand wel dat er wordt gepraat maar is het niet duidelijk wat er precies wordt gezegd.

De symptomen worden vaak opgemerkt in hele praktische situaties. De tv of de radio wordt bijvoorbeeld steeds harder gezet of u mist een telefoontje omdat u de beltoon niet meer hoort. Ook krijgt u bepaalde gesprekken steeds minder goed mee en wordt meepraten op bijvoorbeeld een verjaardag steeds lastiger. Uiteindelijk kan dit zorgen voor een mindere kwaliteit van leven en een sociaal isolement. Het is belangrijk om dit voor te zijn en op tijd hulp in te schakelen.

Wat zijn de oorzaken van ouderdomsgehoorverlies?

Op de eerste plaats is veroudering de oorzaak van ouderdomsgehoorverlies. De eerste symptomen zien we vaak bij mensen tussen de 60 en 70 jaar. Bij het ouder worden, treedt er overal in het lichaam slijtage op. Zo ook op het gebied van het gehoor. Bij de een zal dit wat sneller gaan dan bij de ander. Dat sommige mensen eerder en ernstiger last krijgen van ouderdomsgehoorverlies kan te maken hebben een genetische factor of met een omgevingsfactor. Slechthorendheid kan erfelijk zijn. Wanneer het in de familie veel voorkomt, is de kans groot dat u zelf op latere leeftijd ook slechthorendheid ontwikkelt. Daarnaast kan de omgeving een belangrijke rol spelen. Wanneer u regelmatig bent blootgesteld aan harde geluiden is de kans groot dat u eerder gehoorverlies ontwikkelt.

Wat is er tegen ouderdomsgehoorverlies te doen?

Presbyacusis is niet te genezen. Er zijn wel behandelingen mogelijk om met het gehoorverlies om te gaan. Hierbij is het belangrijk te weten dat hoe eerder de diagnose is gesteld, hoe eerder een behandeling kan worden gestart en hoe makkelijker om te gaan is met het gehoorverlies. Om de diagnose te stellen kunt u terecht bij een audicien. Deze zal een hoortest bij u afnemen en kijken of er inderdaad sprake is van gehoorverlies. Afhankelijk van een aantal factoren zoals leeftijd en ernst van het gehoorverlies kan de audicien u doorsturen naar een KNO-arts. Hier zal uw gehoor opnieuw worden getest.

Wanneer (ouderdoms)gehoorverlies is vastgesteld zijn er de volgende mogelijkheden:

  • Gehoorapparaat: dit is de meest gekozen methode. Dat is ook niet zo gek want het is een prettige en relatief laagdrempelige manier om u beter te laten horen. U kunt hier meer lezen over hoortoestellen/gehoorapparaten.
  • Indien dit niet afdoende werkt kan solo-apparatuur toegevoegd worden.
  • Praktische aanpasingen; bij milde gehoorproblemen kunnen een aantal praktische aanpassingen uitkomst bieden. Zo kunt u bijvoorbeeld tv kijken met ondertiteling en ruimtes met heel veel lawaai vermijden.
Over de schrijver
Als kwaliteitsmanager binnen Optimum Clinics zorg ik voor de optimale communicatie tussen patiënten, zorgverleners, huisartsen en andere verwijzers. Hierbij kun je denken aan het schrijven van een blog of het organiseren van een nascholing. Op die manier verloopt alles soepel en blijft iedereen goed geïnformeerd.
Reactie plaatsen