Spataderen Denekamp Twente

Spataderen verwijderen

Wat zijn de kosten?

Wat kost het verwijderen van spataderen?

Om dit goed te begrijpen zullen we een onderscheid maken tussen cosmetische spataderen die niet mooi zijn en spataderen die klachten voor zaken zoals pijn, branden, jeuk, eczeem, vermoeidheid in de benen of krampen. Met name het eind van de dag of ‘s nachts of na een periode lang staan of zitten. Het verwijderen van cosmetisch storende spataderen is voor eigen kosten rekening. Gek genoeg kunnen cosmetische spataderen soms ook klachten geven. Het verwijderen van grotere - dieperliggende - spataderen die klachten voor oorzaken valt onder de basisverzekering. Soms is het niet zo duidelijk of er sprake is van verborgen spataders of dieperliggende spataderen. Om deze op te sporen wordt altijd van tevoren een duplexonderzoek uitgevoerd. Een duplex is een echoapparaat waarmee dieperliggende ader in het been zichtbaar worden gemaakt. Dit is de reden waarom wij de voorkeur aangeven om voordat we kleine spataderen behandelen en gedegen onderzoek te doen zodat eventueel aanwezig verborgen spataderen zichtbaar worden. Bij optimum Clinics hanteren we een professionele aanpak. Zo weet u van tevoren waar u aan toe bent. 
Spataderen verwijderen
Optimum Clinics Oosterbeek

Persoonlijke zorg

Wij zien de mens achter de patient en bieden een luisterend oor 
Optimum Clinics Oosterbeek

Moderne technieken

Verzekerd van bewezen veilige technieken en moderne apparatuur 
Optimum Clinics Oosterbeek

Uitstekende specialist

Binnen de kortste keren een gezonde huid met de huiddokter

Wanneer worden spataderen door mijn verzekeraar vergoed?

In principe worden spataderbehandelingen vergoed vanuit de basis zorg. Dit betekent dat met de verwijzing van de huisarts de behandeling van spataderen voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komt. Er zijn wel een aantal spelregels onder welke voorwaarden aanspraak gemaakt kan worden op deze vergoeding. Tijdens het consult brengt uw arts samen met u het klachtenpatroon en kaart en er wordt aanvullend onderzoek in de vorm van een duplexonderzoek gedaan om slecht functionerende vaten op te sporen. Diagnostiek, het in kaart brengen van het adersysteem voor om middels een zogenaamd duplexonderzoek valt altijd onder de basisverzekering. Dus het eerste consult en de diagnostiek worden altijd vergoed indien u een verwijzing van uw huisarts heeft. Bij de behandeling ligt dat anders. Sinds een aantal jaar zijn er duidelijke regels opgesteld door de zorgverzekeraars onder welke voorwaarden spatader behandeling door een zorgverzekeraar wordt vergoed.  

Om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen moet sprake zijn klachten én moet de spatader aan een aantal voorwaarden voldoen. Het moet gaan om een spatader dikker dan drie millimeter. De kleppen in de spatader functioneren niet over een voldoende lang traject. En ten slotte moet de verbinding van de spatader met de dieperliggende grotere bloedvaten niet goed functioneren. In medische termen heet dit insufficiënte crosse of perforator.  
Wanneer aan alle drie de voorwaarden wordt voldaan komt de behandeling in aanmerking voorvergoeding door de verzekeraar.  

Wanneer ga ik met mijn huisarts in gesprek over mijn spataderen en een eventuele behandeling? 

Reden voor een verwijzing door de huisarts kan bijvoorbeeld zijn wanneer de klachten heeft van spataderen en deze kunnen bestaan uit vermoeide benen krampen zware benen vocht in de benen eczeem van de onderbenen en soms zelfs een open wond op het onderbeen. Wanneer u te maken heeft met een van deze klachten kunt u dit met uw huisarts bespreekbaar maken.  
In mijn 15 jaar praktijkervaring heb ik gemerkt wanneer ik met mensen spreekt dat de klachten van spataderen in de loop van de tijd heel langzaam ontstaan veel mensen kennen niet wanneer ze klachten hebben van krampen vermoeidheid of tenminste wat ik daarmee bedoel is dat ze het niet relateren aan klachten die voor oorzaak ‘t worden door spataderen ze denken vaak dat wat mis is of dat het erbij hoort. Klachten van spataderen zijn vaag. Vaak sluimeren ze heel lang. Mensen denken dat het gevoel van een moe en zwaar gevoel in de benen erbij hoort. De klachten zijn niet altijd even duidelijk en het is ook niet altijd aanwezig. Het kan best zijn dat op een warme dag wanneer mensen meer vocht vasthouden meer klachten worden ervaren. Wat mij keer op keer opvalt is dat je niet aan de buitenkant van het been kan zien of dat er sprake is van spataderen. Je kunt namelijk aan de buitenkant van het been niet zien of de kleppen in de dieperliggende dieper vaten (die binnen de peesbladen liggen) goed functioneren of niet. Het is een misvatting dat spataderen altijd aan de buitenkant van het been zichtbaar moeten zijn. Om die reden wordt er ook wel vaak gesproken over verborgen spataderen. De enige manier om erachter te komen of er sprake is van spataderen is door middel van een duplexonderzoek.

Hoe werkt dat met vergoede zorg en het eigen risico?

Het eerste consult en duplexonderzoek vallen met een verwijzing van de huisarts onder de basisverzekering. Het betreft medisch specialistische zorg. Op dit type zorg is altijd het eigen risico van toepassing. Dat betekent dat voor kosten die gemaakt worden voor medisch specialist die zorg die vergoed wordt uit de basisverzekering eerst het eigen risico wordt aangesproken. De rest van de behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Optimum Clinics vraagt nooit om een eigen bijdrage, tenzij de behandeling niet aan de verzekeringsvoorwaarden voldoet. Dit wordt hieronder uitgelegd.  
Het jaar waarin het behandeltraject wordt opgestart is het jaar waarvoor het eigen risico geldt. Hier volgt een voorbeeld: het is het eerste consult vindt plaats in december 2022 en de behandeling in januari 2023. Dan valt het consult en de behandeling in hetzelfde traject. De openingsdatum van het traject is bepalend aan welk jaar het wordt toegerekend. In dit voorbeeld Is dat 2022. Wanneer het eigen risico al op heeft gebruikt voor 2022 zijn er dus geen kosten direct voor u aan de behandeling van grote spataderen verbonden.

Wat kost een spataderbehandeling wanneer deze niet aan de verzekeringsvoorwaarden voldoet?

Deze vraag wordt door patiënten vaak gesteld. En dat is ook heel begrijpelijk. Elk been is weer anders. Bij Optimum Clinics houden we ervan om behandelingen te doen die effectief zijn. Tijdens het eerste consult brengen we het been helemaal in kaart. Dit doen we door naar het been te kijken en een duplexonderzoek uit te voeren. Op basis van de bevindingen wordt het behandelplan opgesteld.
De behandelingen kunnen verschillen voor de verschillende type spataderen. Grofweg zijn er vier verschillende spataderen. Kleine berkentakjes of besenreiser varices. Er zijn wat grotere vaatjes die zie je vaak blauw doorschemeren door de door de huid heen dat zijn reticulaire vaten. Dan heb je zijtakken en de grotere spataderen: de stamvaten.
In de regel kunnen de berkentakjes en de iets grotere reticulaire varices heel goed behandeld worden met sclerocompressietherapie (het wegspuiten van spataderen). Een behandeling kost € 180 per been per keer, de steunkousen zijn inbegrepen. Meestal is een behandeling voldoende om een been te behandelen tenzij de spataderen heel uitgebreid zijn. Dit wordt altijd van tevoren besproken. Bij Optimum Clinics behandelen we liever een been heel goed, dan twee benen heel vaak. Op het moment dat er op een later tijdstip nog ergens een klein gebied bijgewerkt moet worden bedragen de kosten ongeveer € 90.
Wanneer sprake is van grotere zijtakken dan kan dat niet meer met normale sclerocompressietherapie. Er zijn dan twee mogelijkheden voor behandeling je kan het behandelen met schuim (echo-geleide sclerocompressietherapie) of je kan met de kleine haakjes het vat uit het been peuteren. Dit noemen we de flebectomie van Müller. Dit is de tijdsintensiever en er is meer materiaal voor nodig. Na de behandeling wordt het been ingebonden en draagt u een week een steunkous. De kosten voor een muller behandeling zijn € 595. Wanneer wordt gekozen voor behandeling met schuim dan vallen de kosten lager uit en is afhankelijk van het te behandelen gebied. Kosten hiervan ligt rond € 495.
Soms kan er sprake zijn van een grotere (stam) spatader die klachten geeft zonder dat voorbeeld de verbinding met de dieper gelegen vaat is aangetast. In dit uitzonderlijke geval valt deze behandeling niet onder de vergoeding van de zorgverzekeraar. Het vat kan wel behandeld worden met bijvoorbeeld een laserbehandeling (EVLT). De kosten hiervan bedragen € 1098,- bij de behandeling van 1 vat. In de praktijk komt het niet vaak voor. Mijn ervaring is dat spataderen die zo groot zijn en klachten geven vaker wel dan niet voldoen aan de voorwaarden die door verzekeraars gesteld zijn. In de meeste gevallen wordt de laserbehandeling dan ook vergoed door uw zorgverzekeraar. 

Om te beoordelen of er sprake is van verborgen spataderen wordt altijd eerst een duplexonderzoek uitgevoerd. Met een verwijzing valt dit onder de vergoede zorg. De prijzen kunnen in de loop van de tijd veranderen. Kijk voor een actuele prijslijst op onze website.

Professionele aanpak. Alles begint met een plan. 

Maak nu vrijblijvend een afspraak met een van onze experts om je klachten te bespreken en een behandelplan op te stellen. Wanneer er sprake is van klachten adviseer ik eerst het gesprek aan te gaan met uw huisarts wanneer u zich er eventueel kan laten doorverwijzen naar Optimum Clinics. Heeft u behoefte om eerst meer informatie te krijgen dan kunt u ook altijd in voor onze informatieavonden over spataderen bezoeken

Uw persoonlijk consult vandaag nog inplannen

Uw consult kan zowel bij ons op de kliniek als op afstand worden gedaan. Een zogeheten beeldconsult heeft als voordeel dat u overal een één-op-één gesprek met uw arts kunt hebben. U bent nooit meer tijd kwijt aan reizen naar uw arts. Pak uw telefoon of laptop, verbind met onze kliniek en leg direct contact! Als u interesse heeft in onze behandeling van uw spataderen of andere huidkwalen, neemt u dan contact met ons op. Dit kunt u telefonisch doen op 085-1302796 of door te e-mailen naar info@optimumclinics.nl. U kunt tevens het contactformulier invullen op onze website voor extra begeleiding. Optimum Clinics helpt u graag verder met het verwijderen van uw spataderen!