zorgnota ontvangen

Zorgnota ontvangen. En nu?

Garantie

Wij geven u de garantie dat u bij verzekerde (vergoede) zorg nooit meer hoeft te betalen dan het (wettelijk verplichte) eigen risico. De eigen bijdragen neemt Optimum Clinics voor haar rekening. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

U heeft een zorgnota van ons ontvangen. U kunt de zorgnota zelf declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit is niet moeilijk en gaat in dit digitale tijdperk snel. Wij leggen u stap voor stap uit hoe u dit het beste kunt doen.

Wat moet ik doen met de zorgnota?

 1.  Dien uw zorgnota direct in bij uw zorgverzekeraar. Vergeet hierbij niet uw BSN-nummer te vermelden op de zorgnota. (indien u vragen heeft over hoe u de zorgnota moet indienen, verwijzen wij u naar uw eigen zorgverzekeraar. De manier waarop kan namelijk per verzekeraar verschillen)
 2.  De zorgverzekeraar zal de vergoeding snel naar u overmaken op uw eigen bankrekening. Tevens ontvangt u een afrekenspecificatie. Bewaar deze goed want deze heeft u nog nodig.
 3.  De vergoeding die de zorgverzekeraar aan u heeft uitgekeerd, betaalt u, samen met het eigen risico (indien u deze nog niet heeft opgemaakt) aan Optimum Clinics
 4.  Het deel dat niet vergoed wordt, uw eigen bijdrage (let op: dit is NIET het eigen risico), hoeft u niet te betalen. Dit valt onder onze coulance regeling.
 5.  De afrekenspecificatie die u van uw zorgverzekeraar heeft gekregen stuurt u vervolgens per e-mail naar zorgadmin@optimumclinics.nl of per post naar Optimum Clinics t.a.v. zorgadministratie, Postbus 102, 6860 AC te Oosterbeek.
 6.  Na ontvangst en verificatie van de afrekenspecificatie wordt de eigen bijdrage kwijtgescholden en gecrediteerd. Hiermee is uw zorgnota afgehandeld.

Betalingsvoorwaarden

 • Betaal altijd de factuur binnen de termijn van 21 dagen. Zo vermijdt u verdere kosten.
 • Indien de zorgnota niet binnen de 21 dagen voldaan is, volgt een 1e herinnering met daarin het verzoek om binnen 14 dagen alsnog te betalen.
 • Blijft betaling uit, dan krijgt u een 2e en tevens laatste herinnering, waarbij er rente en kosten in rekening gebracht kunnen worden. Deze dient binnen 7 dagen te zin betaald.
 • Indien u na deze 2e herinnering niet betaald heeft, zullen wij overgaan tot incasso. Probeer dit te vermijden. De kosten hiervan kunnen enorm oplopen en worden aan u door belast.
 • De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door een klacht over de rekening of het opzeggen van de overeenkomst tussen u en uw zorgaanbieder.
 • Mocht een bepaling van deze betalingsvoorwaarden niet van toepassing zijn, dan blijven de overige bepalingen van kracht.

Ik heb nog vragen

Wij begrijpen dat het bovenstaande ingewikkeld en verwarrend kan zijn. Wij helpen u graag! Neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 085-1302796

Ook kan het zo zijn dat het voor u moeilijk is om de hele zorgnota ineens te voldoen. Een betalingsregeling treffen is geen probleem. U kunt deze aanvragen door een e-mail te sturen naar zorgadmin@optimumclinics.nl of te bellen naar 085-1302796