passantentarieven

Passantentarieven

Elk jaar stelt Optimum Clinics haar passantentarieven opnieuw vast. Dit doen we aan de hand van de gemiddeld gecontracteerde tarieven die zorgverzekeraars vergoeden voor zorgproducten.

Hoe is een tarief samengesteld?

In het tarief van een zorgproduct zitten de volgende componenten:

  • Honorarium van de dokter
  • Vergoeding voor Optimum Clinics
  • Vergoeding voor eventuele onderzoeken
  • BTW

De vergoeding voor Optimum Clinics is voor onder andere onze klantenservice, het aanschaffen en onderhouden van apparatuur en het waarborgen van de hoogste kwaliteit.

Wanneer er een MRI scan wordt gemaakt of bloedonderzoek wordt verricht dan stuurt de diagnostische instelling een factuur naar Optimum Clinics. Deze factuur wordt betaald vanuit het tarief van het zorgproduct.

Wanneer wij producten inkopen, bijvoorbeeld echogel, gazen of verdoving dan is deze inkoop belast met BTW. Zorgproducten zijn echter vrijgesteld van BTW. Dat betekent dat wij die BTW niet kunnen terugvragen. Daarom is ook dit in het tarief verrekend.

Wij merken dat elk jaar de inkoop- en personeelskosten stijgen. Om die reden worden de tarieven jaarlijks aangepast.

De passantentarieven worden door ons met de grootste zorgvuldigheid vastgesteld. Optimum Clinics heeft redelijke en marktconforme tarieven voor haar dienstverlening.

U vindt onze passantentarieven hier

Reactie plaatsen