waaruit is mijn zorgnota opgebouwd

Waaruit is mijn zorgnota opgebouwd?

Wanneer u voor een consult bij een medisch specialist komt, wordt er een diagnose behandeltraject opgestart. Dit heet een DBC. Voor elke zorginstelling, ziekenhuis of zelfstandige polikliniek is dit hetzelfde. De Nederlandse zorgautoriteit stelt hiervoor de spelregels vast. Hier kunt u de informatiekaart dbc-systematiek downloaden. 

Een DBC wordt geopend wanneer u voor het eerst bij een medisch specialist op consult komt. Het DBC-traject staat vanaf dan 90 dagen open. U kunt het zien als een soort mandje. Een mandje waarin alle zorgactiviteiten worden geregistreerd. Een zorgactiviteit is bijvoorbeeld een eerste polikliniek bezoek, een echo duplex onderzoek, een operatieve ingreep, een MRI of weefselonderzoek. 

Afhankelijk van het soort en de hoeveelheid zorgactiviteiten die er in het mandje zitten, wordt er door de NZA (Nederlandse ZorgAutoriteit) bepaald welk zorgproduct er in rekening gebracht mag worden. Op uw zorgnota is de naam van het zorgproduct terug te vinden onder "consumenten omschrijving zorgproduct". Onder het kopje "verwijzer" wordt ook de productcode of declaratiecode, de verwijzer en de hoofdbehandelaar genoemd.

Elk zorgproduct kent zijn eigen tarief. Hoe hoog dat tarief is kunt u terugvinden in de passantentarieven.  Welk zorgproduct er gedeclareerd wordt is dus afhankelijk van het aantal consulten, de onderzoeken en de verrichtingen. 

Een eerste DBC staat uiterlijk 90 dagen open. Wanneer er een ingreep wordt verricht, staat het DBC langer open. De sluitingsdatum is dan 42 dagen na de ingreep. Na de sluitingsdatum wordt er een factuur aangemaakt; uw zorgnota. 

Wanneer er na de eerste 90 dagen nog een consult plaatsvindt, wordt er een vervolg DBC geopend. U kunt dit zien als een nieuw mandje. Deze vervolg DBC sluit automatisch na 120 dagen of 42 dagen na een ingreep. 

Marktwerking

Elk jaar onderhandelen zorginstellingen met zorgverzekeraars over de tarieven voor zorgproducten. Zo kan een zorgproduct bij het ene ziekenhuis een ander tarief hebben dan bij het andere. Dit heet marktwerking.

Wanneer je alle tarieven van alle ziekenhuizen en zelfstandige poliklinieken 

Reactie plaatsen